top of page
compleet logo website.png

Privacyverklaring & Disclaimer​ 

Van Thillo, Tom/dunamis

Deurnestraat 313, 2640 Mortsel

+32 477 05 80 77

info@dunamiscoaching.be

0726 402 414

BE0726402415

 

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring werd laatst gewijzigd op 11 maart 2020

 

dunamis is een samenwerkingsverband tussen Claudia Baldanza en Tom Van Thillo. Ons aanbod bestaat uit coaching, hartcoherentiecoaching, relaxatietherapie, hypnotherapie en stressmanagement. De medewerkers van dunamis hechten veel belang aan uw privacy. Daarom zetten we in op de bescherming van uw persoonsgegevens. Op deze pagina komt u te weten welke persoonsgegevens we van u als natuurlijk persoon verzamelen, met welke doeleinden we ze verwerken, op basis van welke wettelijke verwerkingsgrond en aan wie we de gegevens al dan niet doorgeven. We willen uw persoonsgegevens op een wettelijke, correcte en transparante manier verwerken. In deze verklaring leest u precies hoe wij werken.

1 - Persoonsgegevens die worden verwerkt

1.1. Door het ingeven van persoonlijke gegevens door de klant op de website van dunamis verwerken de medewerkers van dunamis bepaalde gegevens van de klant. In geval van minderjarige gebruikers blijven de ouders of wettelijke vertegenwoordigers verantwoordelijk voor de door de minderjarige gestelde handelingen. Zij geven daarbij expliciete toestemming, door het aanvaarden van huidige privacyverklaring, tot de verwerking van de persoonsgegevens van de minderjarige conform huidige privacyverklaring en voor de daarin omschreven doeleinden.
1.2. De klant heeft het recht op toegang tot deze gegevens en om bepaalde onjuiste of onvolledige gegevens te verbeteren of aan te vullen. De klant zal daartoe contact opnemen met een van de medewerkers van dunamis.
1.3. Medewerkers van dunamis zullen de gegevens van de klant niet doorgeven aan derde partijen zonder de toestemming van de klant, behoudens in geval dit noodzakelijk zou zijn voor de goede uitvoering van de verbintenissen.

2 - Persoonsgegevens die worden verzameld

2.1. dunamis kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van , en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan dunamis verstrekt. dunamis kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Voornaam*

 • Naam

 • Emailadres*

 • Telefoon

 • IP-adres

Deze informatie wordt door middel van een e-mailprotocol over het internet verzonden. Zowel u als wij moeten er ons bewust van zijn dat uitwisselingen via e-mail onderschept kunnen worden door buitenstaanders. Daarom moeten we er samen naar streven de informatie te beperken. U kunt er ook voor kiezen om ons contactformulier niet te gebruiken en ons telefonisch te contacteren.

2.2 Persoonlijke werknotities
Zowel Claudia Baldanza als Tom Van Thillo hebben hun eigen methode om hun persoonlijke werknotities op te slaan en te verwerken. Ook hier kunnen specifieke persoonlijke gegevens worden verwerkt en opgeslagen op het internet - zowel op Europese als niet-Europese servers. Zowel Claudia Baldanza als Tom Van Thillo hebben veiligheidsmaatregelen die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld op de website of in hun persoonlijke werknotities te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

3 - Doeleinden van de verwerking

3.1. De persoonsgegevens van de klant worden verzameld om volgende doeleinden te bereiken:

 • Om de dienst/producten aangeboden op de website te kunnen leveren;

 • Om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt/of om u schriftelijk (per e-mail) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt of wenst te worden.

 • Om een marktonderzoek te doen ter verbetering van de technische en inhoudelijke kwaliteit van de website;

 • Om klachten, suggesties, meldingen en vragen te behandelen;

 • Om het verstrekken van informatie over de diensten van dunamis, haar merken en haar diensten via nieuwsbrieven, het verzenden van een email met de verschillende aanbiedingen die de klant zouden kunnen interesseren, in zoverre de klant hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd;

 • Om informatie te verstrekken aan derden indien daarvoor op grond van wet- en regelgeving een noodzaak toe bestaat.
   

4 - Duur van het bijhouden van de gegevens

4.1. dunamis zal uw persoonsgegevens bewaren en gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van onze wettelijke verplichtingen, voor het oplossen van geschillen en voor het ten uitvoer brengen van onze overeenkomsten en diensten.
4.2. dunamis bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.
4.3. Uitgangspunt voor de bewaartermijn van uw persoonsgegevens is de wettelijke bewaartermijn behorende bij de specifieke verwerkingsdoeleinden. Voor de uitoefening van uw en onze rechten kan deze echter langer zijn.

5 - Recht van toegang, correctie of verwijderen van de gegevens

5.1. De klant heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van zijn persoonsgegevens, deze kosteloos te wijzigen of verwijderen en dit door verzending van een e-mail naar info@dunamiscoaching.be of per brief aan het adres Deurnestraat 313 te 2640 MORTSEL, mits toevoeging van een kopie van identiteitskaart. Claudia Baldanza of Tom Van Thillo zal binnen de 30 dagen een bevestiging sturen van de wijziging  of de verwijdering van de gegevens.
 

6 - Recht van verzet

6.1. De klant kan zijn recht van verzet tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen kosteloos uitoefenen door een e-mail te richten aan info@duanmiscoaching.be of via één van onze invulformulieren.
De klant kan zich echter niet verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen. Claudia Baldanza of Tom Van Thillo zal binnen de 30 dagen een bevestiging sturen van de schrapping van de gegevens.


7 - Veiligheid en vertrouwelijkheid

7.1. dunamis heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld op de website te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens. Helaas is het uitwisselen van informatie via het internet nooit 100% veilig. Hoewel we er alles aan doen om de veiligheid van uw gegevens te vrijwaren, kunnen we dit zelf niet op absolute wijze garanderen.
7.2. In geen geval kunnen Claudia Baldanza of Tom Van Thillo aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

7.3. Op de website van dunamis worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. dunamis gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

8 - Google Analytics en cookies

8.1. Google Analytics

De website van dunamis maakt gebruik van Google Analytics. Aan de hand van een unieke ID kan Google Analytics statistische gegevens genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.
Er worden marketingcookies gebruikt om bezoekers op verschillende websites bij te houden. Het is de bedoeling advertenties weer te geven die relevant en aantrekkelijk zijn voor de individuele gebruiker en daardoor waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders. U kunt zich afmelden voor Google Analytics via de volgende pagina: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

8.2 Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services. Enkel noodzakelijke cookies staan standaard aangevinkt, vink de extra cookies die u wilt aan.  Cookies uitschakelen heeft mogelijks een effect op de inhoud van de website. U gaat akkoord met onze noodzakelijke cookies als u onze website blijft gebruiken.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken.

Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.

Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Via de cookieverklaring op onze website kunt u uw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken.

9 - Links naar de websites van derden

9.1. Indien de website verwijzingen of een link zou bevatten naar de website(s) van derde partijen, die niet door een medewerkers van dunamis wordt beheerd, zal Claudia Baldanza of Tom Van Thillo op geen enkele wijze aansprakelijk kunnen worden gehouden voor de inhoud van deze website(s) noch voor het privacybeleid dat wordt toegepast op deze website(s). Dit item wordt in de disclaimer website (hoofdstuk 13) verder uitgediept.
Via onze website kunt u gegevens delen via sociale media zoals Twitter, Facebook, Google en Linkedin. Deze kanalen hebben hun eigen voorwaarden en privacybeleid die buiten de controle en verantwoordelijkheid van dunamis vallen. Voor wat u publiceert en deelt aan (persoons)gegevens via die kanalen aanvaardt dunamis dan ook geen enkele verantwoordelijkheid.

10 - Aansprakelijkheid

10.1. De beperking van de aansprakelijkheid van Claudia Baldanza en Tom Van Thillo zoals omschreven in artikel 11 van de Algemene Voorwaarden is eveneens van toepassing op de goede werking en beschikbaarheid van de website en de daarop vermelde informatie.

10.2. De medewerkers van dunamis hebben het recht om de website aan te passen op eender welk moment zonder de klant hiervan te moeten verwittigen. Claudia Baldanza of Tom Van Thillo kunnen evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele schade of hinder die de klant zou ondervinden indien de website gedurende een bepaalde periode onderbroken zou zijn. De klant aanvaardt dat de medewerkers van dunamis geen ononderbroken toegang tot de website kan garanderen.

10.3. De medewerkers van dunamis zullen echter alle redelijke maatregelen treffen om een zo goed mogelijke werking van de website aan te bieden.

11 - Geschillen en toepasselijke wetgeving

11.1. In geval van betwisting tussen partijen omtrent de overeenkomst zijn uitsluitend de rechtbanken bevoegd van het gerechtelijk arrondissement waar de maatschappelijke zetel van dunamis gevestigd is.

11.2. Het Belgische recht is van toepassing op de overeenkomst tussen de klant en Claudia Baldanza of Tom Van Thillo.

 

12 Toestemming

Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacyverklaring en gaat u akkoord met de algemene voorwaarden

Contact

Voor alle bijkomende inlichtingen of opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met één van de medewerkers van dunamis, tevens de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens:

Claudia Baldanza: 0477/058077
Tom Van Thillo: 0477/058077

Adres: Deurnestraat 313, 2640 Mortsel, België


Voor bijkomende informatie aangaande de bescherming van persoonsgegevens en in het bijzonder gevoelige gegevens, onderworpen aan de Belgische wet van 8 december 1992 of toekomstige dwingende regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, kan de klant ook terecht bij de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, met adres te Drukpersstraat 35, 1000 Brussel (www.privacycommission.be).

Website-disclaimer

 • Deze disclaimer is van toepassing bij elke raadpleging van de website www.dunamiscoaching.be. Door eenvoudige raadpleging van deze website aanvaardt de bezoeker uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. De medewerkers van dunamis kunnen de bepalingen van de disclaimer altijd eenzijdig wijzigen.

 • Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, hebben de pagina´s en simulaties die de bezoeker raadpleegt of verkrijgt via interactieve toepassingen een zuiver informatieve waarde. Alle gegevens op de site worden door dunamis met de grootste zorgvuldigheid onderhouden waarbij enkel betrouwbare bronnen worden aangewend. Gelet op de snelle evolutie en complexiteit van de behandelde materies geeft dunamis geen garanties omtrent de accuraatheid en volledigheid van de informatie die via deze website wordt aangeboden. Daarom wijst dunamis alle aansprakelijkheid af voor directe en indirecte schade ingevolge de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens en publicaties op de website en/of de toegang tot en het gebruik van interactieve toepassingen.

 • De toepasbaarheid van de informatie op de website is altijd afhankelijk van de specifieke casus. Informatie vervangt geen advies of bijstand bij concrete gevallen. De bezoeker blijft volledig aansprakelijk voor de keuze van de door hem/haar geraadpleegde informatie en voor de gevolgen van het gebruik dat hij/zij maakt van deze informatie.

 • De website is in principe altijd raadpleegbaar behoudens perioden van technische en inhoudelijke onderhoudswerken of herstel van defecten. dunamis kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige directe of indirecte schade als gevolg van onbeschikbaarheid van de website of onderdelen ervan, van beperkingen in gebruik, en dergelijke meer.

 • Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden. Het staat de bezoeker vrij deze websites te raadplegen. Claudia Baldanza en Tom Van Thillo hebben geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites waarnaar zij een link leggen en geven geen garanties wat het veiligheidsniveau wat deze sites betreft. Claudia Baldanza en Tom Van Thillo kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele nadelige gevolgen of enigerlei schade die de bezoeker zou lijden ingevolge het gebruik van de hyperlinks.

 • Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten op de website (teksten,  logo´s, de informatie, ... ) behoren toe aan de medewerkers van dunamis. De medewerkers van dunamis geven aan de bezoeker van deze site de toelating om de geraadpleegde gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden op voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend. Wanneer het elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden betreft, dient op voorhand uitdrukkelijk toestemming gevraagd te worden aan dunamis en is een bronvermelding verplicht.

 • De bepalingen van deze disclaimer worden beheerst door het Belgische recht. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van de dunamis is, bevoegd.

Disclaimer

 • Het welzijn van de cliënt staat steeds voorop, dit wil ook zeggen dat wij indien nodig de cliënt en diens zorgvraag doorverwijzen wanneer we niet de juiste hulp kunnen verlenen. 

 • Onze diensten worden enkel toegepast binnen de domeinen waarvoor wij opgeleid zijn.

 • Het volgen van onze aangeboden diensten (hartcoherentietraining & stressmanagement, coaching, hypnotherapie of relaxatietherapie) vervangt geen medische of psychotherapeutische behandeling. Deze aangeboden diensten worden complementair ingezet. Als coach en therapeut zijn we niet gemachtigd om diagnoses te stellen of om medische handelingen uit te voeren.

 • De klant neemt deel op eigen verantwoordelijkheid.

 • Bij ernstige psychische en fysische klachten is het belangrijk de behandelende arts hierover in te lichten. Indien de klant hierover nalatigheid vertoont, kan er nadien geen beroep gedaan worden op een mogelijke aansprakelijkheid.

 • Alles wat in het contact tussen coach/coachee – therapeut/cliënt besproken wordt, blijft strikt vertrouwelijk.

 • De coaching vindt plaats in een veilig kader en op basis van wederzijds respect.

 • dunamis en diens medewerkers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele letsels als een mogelijk gevolg van de training of sessie.

 • dunamis en diens medewerkers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen.

 • Annuleringsvoorwaarden: Voor alle sessies die niet minstens 24 u op voorhand geannuleerd worden, zal 50% van de kostprijs aangerekend worden tenzij er sprake is van overmacht.

Disclaimer
bottom of page